تبلیغات
mojtamae - چالشها ومشکلات مدیریت در مدارس کوچک

چالشها ومشکلات مدیریت در مدارس کوچک

تاریخ:دوشنبه 30 آبان 1390-10:56 ق.ظ | نویسنده :آرام یزدانی

(باسمه تعالی)

 

(مدیریت یعنی هنر انجام دادن كارها به وسیله ی دیگران)

 

چالشها ومشكلات مدیریت درمدارس كوچك

 

 بدون هیچ  مقدمه واتلاف وقتی چالشها ومشكلاتی را كه مدیران بزرگ در مدارس كوچك با آن دست وپنجه نرم می كنند تا اهداف مدیریتی  و آموزشی را به پیش ببرند به اختصار بیان می نمایم.

 

1)     نامناسب بودن فضای آموزشی و كهنه و  فرسوده بودن مدارس.

 

2) مختلط بودن این مدارس و تركیب سنی مختلف دانش آموزان كه باعث  شده آنها نیازهای آموزشی وبهداشتی و ورزشی و... مختلفی داشته باشند    كه تمام این موارد باعث ایجاد دردسر و مشكلاتی  برای مدیر آموزگاران 

محترم می شود.

 

3) كمبود هزینه ی سرانه مدارس كوچك كاملا دست مدیر را در انجام تعمیرات كلاسها وسرویسهای بهداشتی وتهیه ی سوخت زمستانی خرید وسایل كمك آموزشی و ورزشی وبهداشتی و ... بسته ومشكلات عدیده ای را باعث شده است.

 

4) كمبود نیروهای انسانی مثل متصدیان امور دفتری ومتصدی آزمایشگاه مستخدم مربی پرورشی ومربیان بهداشتی وظایف ومسؤلیتهای مدیر آموزگاران را دو چندان كرده است.

 

 

6) كم تجربگی مدیرآموزگاران و عدم آشنایی با امور مدیریتی وتدریس در كلاسهای چند پایه به دلیل نگذراندن

واحدهای درسی در دوره های دانشسرا ومراكز تربیت معلم وعدم برگزاری كلاسهای ضمن خدمت مناسب در طول سال تحصیلی.

 

7) مدیر باید هم به فكر تدریس باشد وهم به فكر انجام كارهای مدیریتی (مدیر آموزگار باید تمام كارهایی را كه

یك مدیر مستقل ویك آموزگار كلاس تك پایه انجام می دهندرا به خوبی انجام دهد ) واین امر مستلزم وقت زیادی خواهد شد كه حتی او نمی تواندبه راحتی به امر تدریس بپردازد .

 

8)عدم وجود جای مناسب وحداقل امكانات رفاهی بهداشتی وصعب العبور بودن روستاها وجاده های نامناسب

شرایط را برای بیتوته ی همكاران با خانواده در روستا بسیار سخت كرده وبر مشكلات روحی وروانی آنها

افزوده است.

9) استفاده از نیروهای حق التدریس باتجربه ای بسیار كم برای مدیر آموزگاری آن هم در حالی كه هیچ گونه حق الزحمه ای برای انجام كارهای مدیریتی به آنها پرداخت نمی شود كاملا انگیزه ی تدریس را از این قشر زحمت كش سلب نموده و باعث افت تحصیلی وآموزشی در این مدارس شده است.

 

10) نبودن كتابخانه ها وآزمایشگاهها و وكیت های مناسب ریاضی وعلوم در مدارس كار آموزش را بسیار مشكل نموده است.

 

11) دیر رسیدن بخشنامه های اداری به مدارس به طوری كه گاهی اوقات تاریخ جواب به یك نامه به اتمام رسیده و مدیر فرصتی برای جواب دادن به آن ندارد در حالیكه بعدا هم در قبال آن مسؤل خواهد بود.

 

12) ناچار بودن مدیر به تعطیل كردن كلاس درس به دلیل ضرورت مراجعه به اداره وانجام امور مدیریتی و پاسخ دادن به بخشنامه های ضروری هر چند هفته یك بار.

 

13) عدم وجود انگیزه در بین مدیر آموزگاران به دلیل حقوق كم ومشكلات فراوان ومسؤلیت در قبال خانواده.

 

14)  كمبود وقت جهت تدریس وارزشیابی مستمر وبررسی تكالیف   وتمرینات دانش آموزان  ومطالعه ی فردی مدیر اموزگار .

 

15) انتظارات بالای مردم روستا واولیاء دانش آموزان كه دوست دارند مدیر آموزگار در تمامی مشكلات روستا یار ویاور آنها بوده و گره گشای مشكلاتشان باشد.

 

16) عدم همكاری مسؤلین و كم توجهی آنها به حل  مشكلات مدیر آموزگاران.

 

17) بی سواد یا كم سواد بودن اولیاء و عدم همكاری وهماهنگی آنها با مدرسه جهت پیش بردن اهداف آموزشی .

 

18)ترك تحصیل دانش آموزان به دلیل فقر ونداری و بخصوص ترك تحصیل های فصلی (بخصوص در فصل بهار جهت كمك به اولیاءدر كارهای كشاورزی ودامداری .

 

19) انتقالهای مداوم در طول سال از روستا به شهر وبالعكس به دلیل شرایط كاری اولیاء نیز بر مشكلات مدیر آموزگاران می افزاید.

 

20) تفسیر غلط از دین بوسیله ی اولیاء ونفرستادن دختران به مدرسه به دلیل مختلط بودن كلاسها.

 

21)نبود انگیزه در بین دانش آموزان به این دلیل كه اكثر برادران وخواهران بزرگتر آنها ویا اقوام نزدیكشان بالاتر از دیپلم سوادی ندارند ویا از طریق درس ومدرسه به هیچ پست ومقامی نرسیده اند. (به درس به عنوان منبع در آمد و وسیله ی برطرف ساختن نیازهای مادی نگاه می كنند.)

 

22)وجود مدارس راهنمایی  ضمیمه ومحول كردن كارهای آن به مدیر آموزگاران با آن همه مشكل وگرفتاری باعث دو چندان شدن مشكل مدیرآموزگاران شده است.

 

23) زیاد بودن محتوای كتب درسی و پراكنده گی آن ودر بعضی موارد عدم تجانس آن با آموخته های قبلی دانش آموزان در مدارس روستایی وعدم توجه به خصوصیات فرهنگی و محیطی وادبی هر منطقه .

 

24) عدم امنیت شغلی معلمان حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی.

 

25) عدم برگزاری جلسات از طرف اداره ی آموزش وپرورش برای مدیر آموزگاراندر طول سال تحصیلی در حالیكهرای مدیران مستقل چندین جلسه در طول سال برگزار می گردد.

 

26) وجود دانش آموزان استثنایی ومرزی در مدارس كوچك  وعدم توجه به آنها

از طرف والدین واولیاء.

27) نبودن مكانهای ورزشی مناسب برای مدارس مختلط وتاكید نمودن مسؤلان اداره و اولیاءبر تفكیك پسر ودختر در زنگ ورزش .

 

28)مدیر آموزگار مجبور است تمام كارهای  تعمیراتی مدرسه مثل لوله كشی آب سیم كشی برق تعمیر سرویسهاو... را خودش به تنهایی انجام دهد (مدیر آموزگار آچار فرانسه ی مدرسه است) .

 

29)عدم آشنایی اكثر مدیر آموزگاران با امورات حسابداری و صرف وقت فراوان جهت انجام  این امور.

 

30) استفاده از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در كلاسهای كمتر از 5نفر در حالیكه هیچگونه حق الزحمه وسنواتی به آنها تعلق نمی گیرد. 

 

31) عدم اختصاص اردوهای علمی و تفریحی وآموزشی  وفرهنگی در سطح استان وكشور برای مدیر آموزگاران .

 

32)هیچ گونه ماموریت واضافه كاری در طول سال تحصیلی به مدیر آموزگاران تعلق نمی گیرد.

 

 

 

راهكارهای اراءه شده برای حل مشكلات فوق

 

1) بازدید مسؤلان ازفضای فیزیكی مدارس واختصاص دادن بودجه ای خاص جهت انجام تعمیرات.

 

2) واریز بودجه ای مازاد بر سرانه جهت انجام امورات آموزشی و پرورشی وتعمیرات.

 

3) استفاده از همیار معلم جهت كمك به مدیر آموزگاران در انجام امو آزمایشگاهی ودفتری وپرورشی و بهداشتی.

 

4) تهیه ی كامپیوتر برای مدارس و ممكن كردن دسترسی به اینترنت تهیه ی نرم افزارهای آموزشی تهیه ی مجلات پیوند ورشد وتجهیز كتابخانه های آموزشگاهی.

 

5) اجرای دوره های ضمن خدمت برگزاری جلسات وهمایشها استانی وشهرستانی برای مدیر اموزگاران.استفاده از معلم همیار وخلیفه در كلاس هنگام انجام دادن كارهای مدیریتی.

 

6) بهسازی جاده های روستایی مناسب با نیازها وشرایط محیطی وآب وهوایی هر منطقه.در نظر گرفتن حق مدیریت برای نیروهای حق التدریس.

 

7) تجهیز مدارس به كتاب خانه های مجهز وكیت های علوم.

 

8) ایجاد فایلهایی در داخل اداره جهت نگهداری نامه ها و سهولت ارسال آنها به مدارس.

 

9) كم كردن حجم ومحتوای كتب درسی درمدارس پنج پایه واختصاص دادن نیروهای بیشتر به مدارس كوچك با تعداد دانش آموزان كم.

 

10) توجه مقامها ومسؤلان به مشكلات مدیر آموزگاران وگوش دادن به درد دل آنها  ودر حد امكان بر طرف نمودن حداقل نیازهای آنها.

11) برگزاری جلسات توجیهی با اولیاء وتشویق وترغیب و توجیه دانش آموزان.

 

12) اشتغال زایی در روستاها دادن وام هایی بلا عوض ووام های مدت دار به مردم روستا ودلگرم نمودن آنها به زندگی كردن در روستا.

 

13) نقش محوری امام جماعت روستا در مورد ارزش علم وعلم آموزی وتحصیل دختران وفهماندن ان به اولیاء.

 

14) تغیر دید گاه مردم نسبت به مدرسه و توجیه نمودن آنها  به وسیله ی معلم ومسؤلین منطقه وائمه ی جمعه.

    

    15) حذف مدارس راهنمایی ضمیمه در روستاها وجاهایی كه مدیر آموزگاران در حال تدریس هستند .

 

16) جرای دوره های ضمن خدمت برگزاری جلسات وهمایشها استانی وشهرستانی برای مدیر اموزگاران .

 

17) استفاده از نیروهای كارآمد ومتناسب با دانش آموزان مرزی واستثنایی در مدارس مذكور ویا حتی الامكان امتیاز سازماندهی وسالانه وحق الزحمه برای آموزگاران این دانش آموزان.

 

18) ختصاص مكانهای ورزشی ووسایل ورزشی مخصوص دختران برای مدارس

روستایی.

 

19) برگزاری دوره های آشنایی مدیر آموزگاران به صورت عملی با شیوه ی انجام امور حسابداری.

 

20) احتساب سنوات برای آموزشیاران محترمی كه به عنوان مدیر آموزگار در حال خدمت هستند ودر نظر گرفتن حق الزحمه ای برای آنها.

 

21) برگزاری اردوهای یك روزه وچند روزه مختص مدیر آموزگاران در طول سال ودر سطح شهرستان ومنطقه واستان.

 

22) تعلق گرفتن ماموریت ویا اضافه كار برای مدیر آموزگاران(چونكه بیشتر آنها از وقت خود گرفته وآن را صرف تدریس وخدمت به دانش آموزان می كنند.

 

23) ارسال بخشنامه هایی با موضوع ومطالبی مرتبط وجلوگیری از ارسال بخشنامه های تكراری وغیر مرتبط به مدارس.

 

آرام یزدانی مدیر مجتمع شهید شیخ الاسلام


داغ کن - کلوب دات کام
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 12:02 ق.ظ

Lovely facts, Many thanks!
cialis tablets for sale precios de cialis generico viagra or cialis cialis super acti achat cialis en itali costo in farmacia cialis cialis uk next day low cost cialis 20mg buy cialis cheap 10 mg female cialis no prescription
Buy cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:37 ق.ظ

Thank you. A lot of material.

prices for cialis 50mg buying cialis on internet cialis lilly tadalafi cialis prezzo di mercato rx cialis para comprar does cialis cause gout cialis 5 mg para diabeticos cialis price thailand cialis uk generic cialis tadalafil
best psychic readings
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:01 ب.ظ
سلام هر کس، اینجا هر کس این دانش را به اشتراک می گذارد، در نتیجه آن است
دوست داشتنی این وب سایت را بخواند، و من همواره به این دیدار سریع این وبلاگ مراجعه کردم.
foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 05:58 ب.ظ
Ahaa, its nice dialogue concerning this paragraph at this place at this
website, I have read all that, so at this time me also commenting
here.
How can I increase my height after 18?
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:01 ق.ظ
hi!,I like your writing very much! percentage we communicate more approximately your article on AOL?
I require an expert on this house to solve my problem.
May be that's you! Having a look ahead to look you.
Jan
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:04 ب.ظ
Great post. I used to be checking continuously this blog and I'm impressed!

Extremely helpful info specifically the final phase :)
I take care of such information a lot. I used to
be looking for this certain info for a long time.
Thank you and best of luck.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 04:18 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like me, just
pay a quick visit this website everyday as it provides quality
contents, thanks
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 03:59 ق.ظ
Hey very nice blog!
BHW
یکشنبه 13 فروردین 1396 12:42 ب.ظ
Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are
you using for this website? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had problems
with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be great if you could point me in the direction of a
good platform.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo